boekenOns feilbare denken

Mensen zijn bar slechte beslissers. Het individu dat nuchter in zijn eigen belang handelt, bestaat niet. We lijden aan chronische zelfoverschatting en pikken alleen op wat in ons straatje past.

De Israëlische psycholoog Kahneman (77) veegt de vruchten van een leven lang baanbrekend onderzoek bij elkaar en neemt de lezer mee op ontdekkingstocht door de krochten van ons brein in dit zeer toegankelijke boek, dat leest als een trein.

Hij presenteert theorieën, lepelt verrukkelijke anekdotes op, onderwerpt de lezer aan testjes en maakt aannemelijk waarom de boven ons gestelden ons in hun continue zelfoverschatting telkens weer meeslepen in riskante ondernemingen

Heldere taal, krachtig leiderschap

 

 

Energie: de weg van de minste weerstand.

Samen met Louis Steeman heb ik een boekje geschreven over leiderschap en energie. We beschrijven hoe je zodanig leiding kunt geven dat jij als leidinggevende optimaal verbonden bent met jouw energie, en medewerkers zich tegelijkertijd vanuit hun eigen energie voluit verbinden met de collectieve ambitie op school.

Een klein, handzaam boekje, in vijftien minuten gelezen.

Download de pdf hier.

Heldere taal, krachtig leiderschap

 

 

Framing: over de macht van taal in de politiek.

'Framing', Hans de Bruijn

Framing is het gebruiken van specifieke taal die de juiste emoties en wereldbeelden oproept en aanwakkert, waardoor de boodschap aan overtuigingskracht wint.

Hoogleraar bestuurskunde Hans de Bruijn laat zien hoe frames worden ingezet, wat een goede zet is en wat een blunder. Hij doet dat aan de hand van tientallen voorbeelden van politieke speeches, toespraken en oneliners.

Leidinggevenden kunnen hier veel van leren. Framing is een bijzonder krachtig instrument waarmee leiders, mits ze het goed inzetten, veel teweeg kunnen brengen.

Geinteresseerd? Binnenkort organiseer ik een workshop Framing voor leidinggevenden in het onderwijs.

Heldere taal, krachtig leiderschap

 

Denkadviseren: over het ontstroeven van denken.

Denkadviseren is een wezenlijk andere benadering van adviseren, begeleiden en coachen, waarbij de denkadviseur niet optreedt als de deskundige die een oplossing weet of bedenkt. In plaats daarvan stimuleert hij vanuit een belangeloze, verwonderde en aandachtige houding de adviesvrager om zijn denken te ontstroeven.

Door het veranderen van zijn bestaande interpretaties van en gedachten over de werkelijkheid, en door zijn ideaalbeeld nog eens kritisch tegen het licht te houden, produceert de adviesvrager als het ware zelf de oplossing van zijn probleem.

De theorie achter denkadviseren is van organisatiepsycholoog dr. Edu Feltmann, een van mijn opleiders. Mijn werk met leidinggevenden is in belangrijke mate geinspireerd door het denkadviseren.

Ook voor leidinggevenden, die willen ophouden met het bedenken van oplossingen voor ieder opdoemend probleem, maar in plaats daarvan anderen de ruimte willen geven om dat zelf te doen, een ware eyeopener.

Heldere taal, krachtig leiderschap

frankweijers.com - powered by Beerens en Van Ierland | creative communication