teamontwikkeling / MD


Vanuit de individuele drijfveren van ieder teamlid maken we de verbinding met de collectieve ambitie – en als deze onvoldoende helder en/of manifest is, gaan we daar eerst mee aan de slag.

Door middel van een aantal verrassende oefeningen waarin taal een hoofdrol speelt, ontstaat een helder bewustzijn over de dynamiek in het team. Daarbij bied ik ongecensureerde feedback op het denken en handelen van de teamleden. Van daaruit werken we gericht aan meer plezier, zin en effectiviteit.

Aldus ontwikkelt het (team)leiderschap zich zodanig dat er (nog) beter kan worden gebouwd aan prachtig onderwijs, zoals in de collectieve ambitie is verwoord en/of verbeeld.

frankweijers.com - powered by Beerens en Van Ierland | creative communication